Kjøpsvilkår

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter.

Avtalen
Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

1. Partene
Selger er Reichborn Consulting AS, Rolfsbuktalleen 6, 1364 Fornebu, kundeservice@indusiadesign.com, Org nr: 924520485, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen. Selger inngår ikke avtaler med mindreårige (under 18 år) uten foresattes godkjenning. 

2. Pris
Den oppgitte prisen for varen er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

3. Avtaleinngåelse
Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

4. Betalingen
Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Klarnas betalingsmetoder

I samarbeid med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sweden, tilbyr selger følgende betalingsmetoder. Betalingen går alltid direkte til Klarna.

  • Faktura: Forfallsdato er 30 dager fra tidspunktet varene er sendt ut. Faktura vilkårene finner du her.
  • Konto: Klarna Konto er en rammekreditt fra Klarna som gir forbrukere mulighet til å betale sine kjøp i månedlige avdrag med 1/24 (minimum 95 NOK) av totalbeløpet. Mer informasjon om Klarna Konto, samt alminnelige fakturavilkår og standardiserte europeiske opplysninger om forbrukerkreditt finner du her.

Her finner du mer informasjon om Klarna, og her kan du lese brukervilkårene deres. Bruken av slike opplysninger reguleres i samsvar med gjeldende personvernlovgivning og Klarnas personvernerklæring.

For å kunne tilby deg å bruke Klarnas betalingsmetoder, er selger nødt til å dele visse opplysninger om deg med Klarna. Dette skjer bare dersom du velger Klarna som betalingsmetode. Klarna bruker opplysningene til å bedømme om du kvalifiserer til å bruke betalingsmetodene deres. Opplysningene som brukes er navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, betalingshistorikk samt bestillingsinformasjon slik som betalingsmetode, frakttype, bestillingsdetaljer og lignende.

Bruken av slike opplysninger reguleres i samsvar med gjeldende personvernlovgivning og Klarnas personvernerklæring.

5. Levering
Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

6. Risikoen for varen
Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 5.

7. Angrerett
Kjøperen har 14 dagers angrerett fra den dagen varen er mottatt. Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra angreretten ha begynt å løpe. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen.

Kjøper kan undersøke varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art og egenskaper, uten at angreretten faller bort. Ved retur av varer må varen være intakt og legges tilbake i originalemballasje. Originalemballasjen må være uskadd. Mottar selger en pakke med for eksempel manglende originalemballasje eller med varer som må pakkes om, forbeholder selger seg retten til å trekke opp til 150 kr per produkt fra returbeløpet. Selger forbeholder seg retten å nekte retur på varer som returneres i en ikke-salgbar tilstand.

Angreretten gjelder ikke for forseglede varer hvor forsegling er brutt etter levering og produkter som ikke er egnet for retur av helsemessige eller hygieniske årsaker. Dyner og puter kan ikke returneres dersom forseglingen er brutt.

Returadresse:
Indusia
C/O LSO
0060 Oslo

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen.

8. Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist
Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

9. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold
Dersom kjøperen ikke oppfyller de pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil etter omstendighetene kunne kreve et gebyr ved uavhentede varer.

Gebyr ved uavhentede varer
Dersom kjøperen unnlater å hente varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Om kunden ikke henter pakken innen oppgitt dato slik at den blir returnert til selger, vil kunden blir belastet med et gebyr på kr. 395. Gebyret dekker fraktkostnader og ekspedisjon.

10. Personopplysninger
Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

11. Konfliktløsning
Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling.